Regler for kompensation

Har du oplevet et forsinket eller aflyst fly. Så læs her omkring hvordan du er dækket i forhold til kompensation fra flyselskabet.

Forsinket eller aflyst fly

Har du for nylig oplevet at være udsat for et forsinket eller aflyst fly. Så kan du have krav på kompensation direkte fra flyselskabet. Der er forskellige ting der kan have inflydelse på om du har krav på kompensation for dit forsinket eller aflyst fly, og derfor prøver vi på den her side at guide om de gældende regler for forsinket og aflyst fly.

Siden 2004 har EU borgere haft muligheden for at få kompensation fra flyselskaber hvis dit fly bliver mere end 3 timer forsinket. Dette er gjort muligt på grund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst).

Igennem de seneste år er der kommet flere og flere tjenester som tilbyder at køre sagerne for dig. Disse services er som udgangspunkt kun gratis, indtil at de vinder sagen og derfra tager mellem 20-25% af kompensationen.

Du er berettiget til kompensation når

Flyet lander i et EU-land (kun for europæiske flyselskaber) eller flyet afgår fra et EU-land.
Flyet ankommer til destinationen 3 timer senere end planlagt.
Flyselskabet kan holdes ansvarlig for forsinkelsen (ingen force majeure).
Du har overholdt flyselskabets check-in frister.

Oversigt over kompensation ved forsinket fly
Distance: Under 1.500 km. 1.500 - 3.500 km. Over 3.500 km.
Forsinkelse mindre end 3 timer
Beløb i euro 0 0 0
Forsinkelse mere end 3 timer
Beløb i euro 250 400 600