Erstatning ved forsinket fly TAP Portugal

Flyforsinkelse for TAP Portugal

Flyforsinkelse TAP Portugal
Online beregner: Få optil 4.500 kr.

TAP Portugal - Flyforsinkelse, aflyst fly eller nægtet boarding

Har du på en flyvning med TAP Portugal været udsat for enten flyforsinkelse, et aflyst fly eller nægtet boarding? Så har du muligvis krav på kompensation, og du kan faktisk have krav på helt op til 4.500 kr. (€600) pr. person for din flyforsinkelse, aflysning eller nægtet boarding. Brug vores beregner og undersøg hvor du kan få den højeste kompensation.

Grunden til at du kan have ret til kompensation, er at der i EU er en gældende lov som beskytter forbrugeren i specielle tilfælde ved flyrejser. Der er tale om EU forordningen nr. 261/2004, som siden 2005 har beskyttet flypassagerer med at sikre deres rettigheder ved netop flyaflysninger, flyforsinkelser og nægtet boarding.

Det betyder at ved flyforsinkelser på mere end 3 timer hvor specielle konditioner er gældende, kan du afhængeligt af distancen på din flyrejse, få et beløb på mellem 1.875 og 4.500 kr.

Hvad er reglerne?

En flyforsinkelse kan måske give dig kompensation

3 timers forsinkelse
Flyselskabet er ansvarlig
Flyet afgår fra EU
Overholdt check-in frister
Indenfor de seneste 3 år
læs mere om betingelserne
SVG

Få hjælp eller klag selv til flyselskabet

Hvis du ikke selv har styr på alle regler og processer for flyforsinkelse, kan du bruge vores online beregner til at se hvilke selskaber der kan hjælpe med din sag.

Flyforsinkelse i lufthavn

Kompensation for flyforsinkelse med TAP Portugal

Hvis du har haft en flyforsinkelse med TAP Portugal, så kan du have ret på kontant kompensation. Hvis du er ankommet til din endelige slutdestination mere end 3 timer senere end planlagt ankomst, så kan du have krav på en kompensation som kan være helt op til 4.500 kr. pr. passager. For at bruge brug af din ret til kompensation, skal du sørge for at indsende dit krav om kompensation til flyselskabet senest 3 år efter forsinkelsen fandt sted.

Distancen mellem afgangslufthavnen og ankomst lufthanven bestemmer hvor stor en kompensation du har ret til. Hvis distancen er under 1.500 km., så har du ret til 1.875 kr. (€250), hvis distancen er mellem 1.500 - 3.500 km. så har du ret til en kompensation på 3.000 kr. (€400) og hvis distancen er over 3.500 km. så har du ret til en kompensation på 4.500 kr. (€600). Denne kompensation er altid pr. passagerer. Hvis din flyvning inkluderer mellemlanding som er købt på en samlet billet, så er det den samlet distance fra din første afrejselufthavn til din endelige ankomstlufthavn.

Oversigt over kompensation for flyforsinkelse

Brug tabellen til at skabe dig et overblik over hvor meget kompensation du kan være berettiget til pr. flypassager.

Distance Forsinkelse Kompensation
Under 1.500 km. Mere end 3 timer 1.875 kr.
1.500 - 3.500 km. Mere end 3 timer 3.000 kr.
Over 3.500 km. Mere end 3 timer 4.500 kr.

For at du kan have ret til kompensation for flyforsinkelsen, så skal du undersøge hvad der var årsagen til forsinkelsen. Du har kun ret til kompensation, hvis flyselskabet kan blive holdt ansvarlig for forsinkelsen. TAP Portugal kan blive holdt ansvarlig for flyforsinkelser som f. eks. skyldes teknisk problem med flyet eller operative problemer. Derimod kan TAP Portugal ikke blive holdt ansvarlige for situationer som f. eks. skyldes force majeure (vejrforhold, naturkatastrofer, pandimier/epidemier) eller strejke i lufthavnen.

flyforsinkelse

Hvis du har krav på kompensation, skal du som kunde tage kontakt til flyselskabet. Du kan enten selv tage kontakten til flyselskabet, eller benytte et Claim Agency, som vil tilbyde at køre sagen for dig - imod en procentdel af din kompensation hvis de vinder sagen på vegne af dig (gebyret er typisk omkring 25-30%). På denne side kan du læse mere om hvilke muligheder du har for at kunne få din kompensation.

Flyselskabet vil (højst sandsynlig) ikke tage kontakt til dig, for at gøre dig opmærksom på at du har ret til kompensation, du skal derfor selv undersøge om du har ret til kompensation.

Du kan altid bruge vores gratis beregner, til at undersøge om du har ret til kompensation for din flyforsinkelse med TAP Portugal, den vil oplyse dig om du har ret til kompensation, samt hvor meget du har krav på og samtidig vise dig hvilke muligheder du har for at få udbetalt kompensation for din flyforsinkelse med TAP Portugal.

Du har ret til kompensation for flyforsinkelse med TAP Portugal hvis:

 • Du er ankommet til din destination med en forsinkelse på mere end 3 timer
 • Flyselskabet kan blive holdt ansvarlig for forsinkelsen. Situationer som flyselskabet kan holdes ansvarlig for er:
  • Som regel de fleste tekniske problemer med flyet. Disse tekniske problemer kan være på grund af manglende vedligeholdelse af flyet.
  • Strejke hvor flypersonalet nedlægger arbejdet uden at have varslet det. Sådan en strejke kan eksempelvis skyldes en pludselig besked om omstrukturering i selskabet.
 • Et af følgende skal være opfyldt for flyvningen:
  • Flyvningen er indenfor EU (eller)
  • Flyet afgår fra EU (eller)
  • Flyet er landet i EU og flyselskabet er europæisk

Ovenstående er en liste over de ting der skal være opfyldt før du har ret til at få kompensation fra flyselskabet. Du kan her på siden læse meget mere i detaljer om hvert punkt, så du kan forstå hvad det enkelte punkt indebærer.

Du kan også bruge vores beregner som kan hjælpe med at give dig en indikation til om du kan få kompensation for netop den flyforsinkelse som du har oplevet. Samtidig med at du får oplyst hvor meget kompensation du har ret til.

Forsinket eller aflyst fly?

Tjek din kompensation!

Image Description

Du har ikke ret til kompensation for flyforsinkelse med TAP Portugal hvis:

 • Du er ankommet til din destination med en forsinkelse på mindre end 3 timer
 • Flyselskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse. Situationer som flyselskabet ikke kan holdes ansvarlig for er:
  • Vejrforhold
  • Naturkatastrofer
  • Politisk usikkerhed
  • Krig
  • Sikkerhedshændelser
  • Beslutninger foretaget af flyveledelsen (air traffic management)
  • Lockout
  • Strejker som er blevet planlagt og varslet på forhånd

Hvis et af ovenstående punkter er tilfældet for netop din flyforsinkelse, så betyder det desværre at det ikke er muligt at få kompensation for din flyforsinkelse. Vi anbefaler dog at du gennemlæser denne side, for at sikre at du kan være helt sikker på om du har ret til kompensation eller ej. Brug eventuelt et Claim Agency til at bekræfte eller afkræfte om du har ret til kompensation.

Kompensation for aflyst fly med TAP Portugal

Hvis dit fly med TAP Portugal er blevet aflyst og der er under 14 dage til at flyvningen skulle have fundet sted. Så har du som flypassager ret til at få udbetalt kompensation i form af en konstant erstatning. Denne kompensation kan være helt op til 4.500 kr. (€600) pr. person.

For at kunne få kompensation for et aflyst fly, er der forskellige ting der skal være opfyldt. En af betingelserne for at være berettiget til kompensation for et aflyst fly, er hvornår du har fået besked om at flyet er aflyst. Flyselskabet skal personligt informere dig om aflysningen (eksempelvis via mail eller SMS), og det er flyselskabet som skal kunne bevise at de har informeret dig om aflysningen, samt hvornår de har informeret dig om aflysningen.

Aflyst fly

Du har ret til kompensation for et aflyst fly med TAP Portugal hvis:

 • Du har fået besked om aflysningen mindre end 2 uger inden planlagt afgang, og du er ikke blevet tilbudt omlægning af rejsen
 • Du har fået besked om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage inden planlagt afgang, og du er blevet tilbudt en omlægning af rejsen hvor at:
  • Dit nye afrejse tidspunkt er mere end 2 timer før den oprindelige afgang - eller
  • Din nye ankomst på slutdestinationen er mere end 4 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt
 • Du har fået besked om aflysningen mindre end 7 dage inden planlagt afgang, og du er blevet tilbudt en omlægning af rejsen hvor at:
  • Dit nye afrejse tidspunkt er mere end 1 time før den oprindelige afgang - eller
  • Din nye ankomst på slutdestinationen er mere end 2 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt
 • Følgende skal være opfyldt for flyvningen:
  • Flyvningen er indenfor EU
  • Flyet afgår fra EU
  • Flyet er landet i EU og flyselskabet er europæisk

Forsinket eller aflyst fly?

Tjek din kompensation!

Image Description

Du har ikke ret til kompensation for et aflyst fly med TAP Portugal hvis:

 • Du er blevet informeret om aflysningen over 14 dage i forvejen
 • Du har fået besked om aflysningen mellem 2 uger og 7 dage inden planlagt afgang, og du er blevet tilbudt en omlægning af rejsen hvor at:
  • Dit nye afrejse tidspunkt er mindre end 2 timer før den oprindelige afgang - og
  • Din nye ankomst på slutdestinationen er mindre end 4 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt
 • Du har fået besked om aflysningen mindre end 7 dage inden planlagt afgang, og du er blevet tilbudt en omlægning af rejsen hvor at:
  • Dit nye afrejse tidspunkt er mindre end 1 time før den oprindelige afgang - eller
  • Din nye ankomst på slutdestinationen er mindre end 2 timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt

Hvilke TAP Portugal flyvninger kan du få kompensation for?

Der er nogle generelle betingelser der skal være opfyldt, før at det er muligt at få kompensation for en flyforsinkelse eller for et aflyst fly. En af disse betingelser er hvor flyvningen fandt sted, og her er der også forskel på om flyselskabet har sit hovedsæde indenfor eller udenfor Europa

Europæisk flyselskab Ikke Europæisk flyselskab
Flyvningen er indenfor EU Ja Ja
Flyet afgår fra EU Ja Ja
Flyet er landet i EU Ja Nej

Europæisk flyselskab

TAP Portugal er et europæisk flyselskab, fordi at TAP Portugal har sit hovedsæde indenfor Europa. Det betyder at du er dækket under bedre vilkår end hvis flyselskabet ikke var europæisk.

Fordi flyselskabet er europæisk, så har du med din flyvning med TAP Portugal ret til kompensation for flyforsinkelse hvis et af disse punkter er opfyldt:

 • Flyvningen er indenfor EU
 • Flyet er landet i EU
 • Flyet afgår fra EU

Forsinket eller aflyst fly?

Tjek din kompensation!

Image Description

Europæisk flyselskab

Der er forskel på passagerrettigheder alt efter om flyselskabet er europæisk eller ej. Når begrebet europæisk flyselskab benyttes, så er det et flyselskab som har sit hovedsæde i et af følgende lande:
De 27 EU medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig (inklusiv Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte og Saint-Martin), Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (inklusiv Sint Maarten), Polen, Portugal (inklusiv Azorerne og Madeira), Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien (inklusiv De Kanariske Øer), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Udover de ovenstående EU medlemslande, så er rettighederne stadig gældende hvis flyet har sit hovedsæde i enten Island, Norge, Schweiz eller Storbritannien (England, Skotland, Wales og Nordirland).

Flyselskaber som har deres hovedsæde i enten Færøerne, Grønland, Isle of Man og Kanaløerne anses ikke som værende europæisk.

Grunden til at Norge og Schweiz er dækket af EU reglerne, selvom de to lande ikke er medlemmer af EU, er at der er indgået bilaterale aftaler med de to lande, hvorfor at de lande anses på samme vilkår som resten af EU landene.

flyforsinkelse europe kort

Hvordan får jeg min erstatning?

Hvis du opfylder de betingelser der er for at få erstatning for din flyforsinkelse eller dit aflyste fly, så er det næste skridt at du får oprettet en sag om din erstatning.

Du har forskellige muligheder for at oprette din erstatningssag, da du enten selv kan gøre alt arbejdet eller du kan få andre til at lave alt det hårde arbejde for dig.

Lige meget hvilken løsning du vælger, så kan du her på siden få et overblik over de forskellige muligheder du har, samt information om hvilken betydning de enkelte valg har.

Gør det selv

Du kan vælge at tage sagen i egen hånd og selv køre en sag til flyselskabet om erstatning. Det indebærer at du selv opretter en erstatningssag til flyselskabet, samt følger den indtil at flyselskabet kommer med deres svar på din erstatningssag.

Den store fordel ved selv at køre en sag om erstatning til flyselskabet er at du selv beholder hele erstatningsbeløbet.

En af ulemperne kan være at det kan være uoverskueligt selv at skulle stå for klageprocessen. Ved at bruge vores online beregner kan du dog få så meget som som muligt, ved at blive vist hvad du skal gøre for at sende din erstatningssag.

Hvis flyselskabet afviser din erstatningssag, kan du vælge at få hjælp til at oprette en ny sag til flyselskabet.

Få hjælp

Hvis du ønsker ikke at bruge for meget tid på at køre en sag om erstatning med flyselskabet, så kan du vælge at få hjælp og få et selskabet til at køre erstatningssagen på vegne af dig. Disse selskabet er kaldet Claim Agencies, og der findes mange forskellige selskabet (både danske og internationale), som tilbyder at køre sagen for dig, imod et gebyr i tilfældet af at de vinder sagen på vegne af dig.

Ved et benytte vores online beregner for flyforsinkelse på denne side, så kan du få et overblik over hvilke selskaber som kan hjælpe dig med at køre en sag på dine vegne. Du får samtidig også et overblik over hvilken procentdel de enkelte flyselskaber tager for at hjælpe dig, så du har en fornemmelse af hvilket beløb du selv kan regne med at modtage hvis din sag bliver vundet.

Brug en advokat

En advokat kan hjælpe med at være din juridiske repræsentant i en sag om erstatning ved flyforsinkelse eller aflyst fly. En advokat vil varetage dine interesser, og vil derfor gøre alt hvad de kan for at sikre at du får vundet din sag.

En af ulemperne ved at benytte en advokat, er dog at du kan ende med at betale mere i advokatbistand end den udbetaling du vil få for flyselskabet, derfor er der en hvis finansiel risiko forbundet ved at benytte en advokat til at sikre din flykompensation.