Erstatning ved forsinket fly SAS

Flyforsinkelse for SAS

Flyforsinkelse SAS
Online beregner: Få optil 4.500 kr.

Hvis du har været ude for en uheldig oplevelse med SAS hvor at du enten har oplevet et forsinket fly, en flyaflysning eller du er ikke blevet tilladt at boarde flyet. Så bør du undersøge din situation nærmere, da du måske har mulighed for at få en kontant kompensation på baggrund af din hændelse med SAS.

Hvis du har krav på kompensation på grund af ovenstående, så kan du måske få en kompensation på optil 4.500kr pr. person på baggrund af dit forsinket- eller aflyste fly.

Læs nærmere på denne side om dine muligheder og brug vores online beregner, som kan give dig en indikation på om du kan have krav på kompensation for din flyvning med SAS. Ved at bruge vores beregner, guider vi dig samtidig til hvilke muligheder du har for at få udbetalt din kompensation, samt hvordan du kan få udbetalt den højst mulige andel af din kompensation.

Kompensation ved flyforsinkelse med SAS

Forsinket fly med SAS

Har du oplevet en flyforsinkelse når du har fløjet med SAS indenfor de seneste 3 år, så undersøg denne flyforsinkelse nærmere, da du kan have ret til at få en kontant kompensation af SAS.

For at have ret til kontant kompensation, skal flyvningen med SAS have været forsinket i mere end 3 timer. Det afgørende er tidspunktet du er ankommet til din slutdestination, i forhold til det tidspunkt det var planlagt at du ville ankomme. Afgangstidspunktet er derfor ikke afgørende for din kompensation, men kan derimod have betydning for den service SAS skal yde i form af betaling af mad/drikke.

Såfremt du er berettiget til kompensation på baggrund af dit forsinket fly, kan den kontante kompensation kan være helt optil 4.500kr pr. person som du kan modtage direkte af SAS.

Andre faktorer som distance, afgangsland, flyselskabets nationalitet og årsag til forsinkelsen har også betydning for om du er berettiget til kompensation for din flyforsinkelse. Læs derfor videre om alle din situation er indenfor de betingelser der er for at kunne få kompensation af SAS.

Afgangs og ankomstland

Det har meget stor betydning enten hvilket land flyet afgår fra eller hvilket land flyet ankommer til. Ved flyvninger med SAS opfylder alle flyvninger dog som udgangspunkt reglen i henhold til at flyvningen skal være indenfor EU, flyet skal afgå fra EU eller lande i EU (sidstnævnte da SAS er et europæisk flyselskab). Da alle SAS fly enten afgår eller landet i et Europæisk land, er flyvningerne med SAS indenfor rammen for at kunne modtage kompensation.

I sjældne tilfælde kan der være tale om særflyvninger udenfor Europa, hvor disse flyvninger ikke vil være underlagt kravet om kompensation. Bemærk også at enkelte flyvninger kan være en codeshare flyvning, hvilket vil sige at billetten er solgt som en SAS flyvning, men flyvningen foretages af et andet flyselskab (eksempelvis United Airlines), i disse tilfælde er det selve flyselskabet der foretager flyvningen som man skal undersøge mulighederne for kompensation.

Flyselskabets nationalitet

Da SAS er et svensk, norsk og dansk flyselskab, er du dækket under den EU lovgivning der er på området for flyforsinkelse, for alle flyvninger med SAS er enten afgår eller lander i EU. Det betyder altså at du også kan få kompensation på flyvninger med SAS som afgår eller ankommer til en af deres destinationer i enten USA eller Asien.

Årsagen til flyforsinkelsen

Det er ikke ligegyldigt hvad flyforsinkelsen skyldes, før at man er berettiget til at komme modtage kompensation. SAS skal kunne blive holdt ansvarlig for den forsinkelse deres fly har haft, førend man har ret til kompensation. Eksempler på situationer som SAS kan blive holdt ansvarlig for er:

  • Som regel de fleste situationer hvor der er tekniske problemer med flyet. Et eksempel på et teknisk kan være manglende vedligeholdelse af flyet.
  • Strejke hvor flypersonalet nedlægger arbejdet uden at have varslet det. Et eksempel på sådan en situation kan en pludselig besked om omstrukturering i selskabet.

Hvis flyforsinkelsen skyldes unormale omstændigheder, vil SAS ikke kunne blive holdt ansvarlig for flyforsinkelsen. Eksempler på unormale omstændigheder er beslutninger foretaget af lufttrafikstyringen, politisk uro, voldsomme vejrforhold og sikkerhedsrisici.

Distance

Hvis ovenstående ikke har haft negativ betydning for din situation om flyforsinkelse, er der en stor chance for at du har ret til at kunne modtage kompensation for dit forsinket fly. Nu er spørgsmålet blot hvor stor en kompensation du har ret til, og netop det er bestemt efter hvor lang distance der er imellem afgangslufthavn og ankomstlufthavn.

Hvis der er mellemlandinger på ruten, er det distancen fra den første afgangslufthavn til den endelige ankomstlufthavn. Du kan ved at bruge vores online beregninger indtaste navnet på afgangs- og ankomstlufthavn, så vil du få oplyst distancen imellem de to lufthavne, og samtidig få oplyst det beløb som du har ret til i kompensation.

  • 1.875kr. – Distancen er under 1.500km.
  • 3.000kr. – Distancen er mellem 1.500 – 3.500km.
  • 4.500kr. – Distancen er over 3.500kr.

Ovenstående kompensation er gældender for hver passagerer

Aflyst fly med SAS

Skulle du have fløjet med SAS og er dit fly i stedet for blevet aflyst? Så kan du have ret din kompensation for denne aflysning, hvis SAS har foretaget aflysningen med mindre end 14 dage til din afgang. Du skal have modtaget en personlig besked om denne aflysning eksempelvis på mail eller SMS, samtidig har SAS bevisbyrden for at det har kontaktet dig om netop denne aflysning.

Hvordan får jeg kompensation fra SAS?

Hvis du har krav på kompensation fra SAS, skal du som kunde tage kontakt til flyselskabet. Du kan enten selv tage kontakten til SAS eller benytte et Claim Agency, som på vegne af dig køre sagen for dig – typisk for en procentdel af din kompensation hvis sagen vindes på vegne af dig (gebyret er normalt omkring 25-30%).

Du skal højst sandsynlig ikke forvente at SAS tager kontakt til dig, for at gøre dig opmærksom på din ret om kompensatio. Brug derfor selv et øjeblik på at undersøge om du har ret til kompensation.

Når du bruger vores gratis online beregner til at undersøge om du har ret til kompensation for din flyforsinkelse med SAS, vil den fortælle dig om du har ret til kompensation eller ej, samtidig med at den oplyser om hvor meget du har krav. Den vil også vise dig hvilke muligheder du har for at få udbetalt den højst mulige kompensation.